การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เราจะได้เรียนรู้ การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จากความรู้

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก มีวิธีการสร้างดังนี้

ขั้นที่ 1 ลากเส้นด้านล่างสุดมีความยาวตามที่ต้องการ

         การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ขั้นที่ 2 ใช้ไม้ฉากวัดที่จุดปลายทั้งสองจุดให้เป็นมุมฉาก

          และลากความยาวตามต้องการทั้งสองจุด

         การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ขั้นที่ 3 ลากเส้นเชื่อมต่อที่จุดปลายทั้งสองทั้งสอง

         ได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามต้องการ

         การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 1.

 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 2.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 3.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

4. 

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

5.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

6.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

7.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8-11 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

8.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

9.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

10.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

11.

  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK