การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

โดยใช้สูตร เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร 

เราจะได้เรียนรู้ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า =  กว้าง x  ยาว

พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส =   ด้าน x  ด้าน

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ 

อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 

 

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 

  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK