การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

พื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร คือพื้นที่ที่มีความ กว้าง 1 เซนติเมตร  ยาว 1 เซนติเมตร

เป็นพื้นที่ 1 ตารางเซนติเมตร ดังนั้นเมื่อต้องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

เรานำพื้นที่สี่เหลี่ยม ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร รวมกัน

โดยใช้หน่วยของพื้นที่จะเป็นเซนติเมตร

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร    

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 6 

  การหาพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร

 
 

  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK