การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราสามารถหาได้จาก 

1. นำรูปสี่เหลี่ยม มาแบ่งภายในเป็นตารางเซนติเมตร แล้วนับพื้นที่รวม

    ได้เป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุฉากนั้น

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

2. การพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตรคำณวน

    สูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมุมฉาก  =  ด้านกว้าง  x   ด้านยาว

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

   

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

   

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

   

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 5 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

   

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 6

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 7 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

    การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK