รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

   รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก 

   โดยวิธีวาดรูป นิยมที่จะนำเครื่องหมายตั้งฉากวาดไว้ที่มุมที่เป็นมุมฉาก ในบทนี้

   ได้แสดงถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

แบบฝึกหัด รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1  

 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 สี่เหลี่ยมมุมฉาก  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
 

  รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK