เส้นทแยงมุม เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

เส้นทแยงมุม

   เส้นทแยงมุม คือ เส้นตรงที่จุดปลายทั้งสองข้างอยู่ที่จุดยอดซึ่งตรงกันข้ามกันของรูปสี่เหลี่ยม

 เส้นทแยงมุม     เส้นทแยงมุม

         

    เส้นทแยงมุม

                  

แบบฝึกหัด เส้นทแยงมุม

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง  เส้นทแยงมุม

 

  เส้นทแยงมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เส้นทแยงมุม  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

เส้นทแยงมุม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นทแยงมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เส้นทแยงมุม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

เส้นทแยงมุม

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นทแยงมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เส้นทแยงมุม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

เส้นทแยงมุม

 
     
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เส้นทแยงมุม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เส้นทแยงมุม 

 

  เฉลยคำตอบข้อ 4 

เส้นทแยงมุม

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK