การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

ฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยลากเส้นต่อจุดที่กำหนดให้

โดยลากเส้นต่อจุดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม  มีด้าน 3 ด้าน  มีมุม  3 มุม

รูปสี่เหลี่ยม    มีด้าน 4 ด้าน  มีมุม  4 มุม

รูปห้าเหลี่ยม   มีด้าน 5 ด้าน  มีมุม  5 มุม

รูปเจ็ดเหลี่ยม  มีด้าน 7 ด้าน  มีมุม  7 มุม

แบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-2 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1-2 

 
 

  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3-4 

  การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ

 
      
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK