รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

รูปเรขาคณิตสามมิติ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ รูปเรขาคณิตสามมิติ

เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พีระมิด  ปริซึม

   รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  รูปเรขาคณิตสามมิติ

  รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

    รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

                 รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

    รูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

                 รูปพีระมิดฐานสามเหลี่ยม 

 
 

 

    รูปปริซึมสามเหลี่ยม

               รูปปริซึมสามเหลี่ยม 

 

    รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

                รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม  

 

 
 

 

    รูปปริซึมหกเหลี่ยม

                   รูปปริซึมหกเหลี่ยม

    รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

                 รูปปริซึมสี่เหลี่ยม    

 
 

   

    รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

                 รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

    รูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยม  

                  รูปพีระมิดฐานหกเหลี่ยม

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   รูปเรขาคณิตสามมิติ

       รูปเรขาคณิตสามมิติ  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

    ทรงกระบอก

    

 
 

 

    พีระมิดฐานสามเหลี่ยม

     

 
 

 

    ปริซึมสามเหลี่ยม

 
 

 

    ปริซึมสี่เหลี่ยม

 
 

 

    ลูกบาศก์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK