รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ

รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ คือรูปที่สามารถพับเป็นรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นได้

เช่น รูปคลี่ของพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

           รูปคลี่ของพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

รูปคลี่ของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

          รูปคลี่ของรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

          รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

            รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.1-4 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.1-4  

1.  

        รูปคลี่ของรูปปริซึมสามเหลี่ยม

 

 
 

2. 

      รูปคลี่ของพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

 

 
 

 3.

    รูปคลี่ของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

4.   

    รูปคลี่ของรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

          รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

            รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

            รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.5-10 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.5-10     

5.

    รูปคลี่ของรูปพิระมิดฐานสี่เหลี่ยม

    

 
 

6. 

    รูปคลี่ของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

7. 

    รูปคลี่ของพีระมิดฐานสามเหลี่ยม

     

 
 

8. 

    รูปคลี่ของรูปปริซึมสามเหลี่ยม

 
 

9. 

    รูปคลี่ของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

 
 

10. 

    รูปคลี่ของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1     

          รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.2 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.2     

          รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.3 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.3     

          รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.4 เรื่อง รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.4     

          รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK