การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ 

คือ การนำรูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้มาประกอบ ให้เป็นรูปเรขาคณิตสามมิิติ 

หรือ พับกระดาษเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ

เช่น มีรูป  สี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปวงกลม 2 รูป นำมาประกอบเป็น รูปทรงกระบอก 

       การประดิษฐ์รูปทรงกระบอก

พับกระดาษเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ

เช่น รูปด้านล่างสามารถพับเป็นรูปพีระมิดหกเหลี่ยม

        การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.  

1.  

        การประดิษฐ์รูปทรงกระบอก

 

 
 

2. 

      การประดิษฐ์รูปปริซึมสี่เหลี่ยม

 

 
 

 3.

    การประดิษฐ์รูปปริซึมสามเหลี่ยม

 

 
 

4.   

    การประดิษฐ์รูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

 

 
 

5.

     การประดิษฐ์รูปกรวย  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

2.การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ     
3.การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ  4.การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-4 เรื่อง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-4     

2.1

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
 

2.2 

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

 

 
 

2.3 

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

     

 
 

2.4 

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  
5.การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ  6. การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ   
7.การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ  8.การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-8 เรื่อง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-8     

2.5

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

    

 
 

2.6 

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

2.7 

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

     

 
 

2.8 

    การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK