ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เราสามารถหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากได้โดย ใช้ 

ปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก     =    หาพื้นที่ฐาน     x   สูง

                                   =    กว้าง x  ยาว   x    สูง

คือ การนำพื้พที่ฐานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมุมฉาก คูณกับ ความสูง 

จะได้ปริมาตร ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์หน่วย 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.  

1.  

        ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

2. 

      ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

 3.

    ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

4.   

    ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

2.1

    ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

    

 
 

2.2 

    ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 
 

2.3 

    ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     

 
 

2.4 

    ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK