ปริซึม เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ปริซึม 

คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่ มีหน้าตัดหรือฐานทั้งสองด้านเท่ากันทุกประการ

และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน และมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม

การเรียกชื่อปริซึม เรียกตามหน้าตัด หรือฐานของปริซึม

ปริซึมสี่เหลี่ยมเป็นมุมฉาก  เรียก ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ปริซึมสามเหลี่ยม            เรียก ปริซึมที่หน้าตัดเป็นสามเหลี่ยม

ปริซึมห้าเหลี่ยม             เรียก ปริซึมที่หน้าตัดเป็นรูปห้าเหลี่ยม

       ปริซึม

แบบฝึกหัด เรื่อง ปริซึม

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ปริซึม

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ปริซึม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.ปริซึม

 

 

 ปริซึม

 
 

 

  ปริซึม

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ปริซึม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-4 ปริซึม

 

 

  ปริซึม

 
 

 

  ปริซึม

 
 

 

  ปริซึม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ปริซึม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-7 ปริซึม

 

  ปริซึม

 

 
 

 

  ปริซึม

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK