ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เราสามารถหาปริมาตร

เป็นลูกบาศก์หน่วยหาได้ จากการนับจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมด

และเรียนรู้ การนับ กว้าง ยาว และ สูง  ของรูปทรงสี่เหลี่ยมุมฉาก

แบบฝึกหัด เรื่อง ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
   ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK