หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สูตร ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก = กว้าง x  ยาว x  สูง

โดยหน่วยที่ได้จากการคำณวนเป็น ลูกบาศก์หน่วย

แบบฝึกหัด เรื่อง หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

สามารถเปิดโดย คลิกที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

  หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1.หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
 

 

 หาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK