การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การอ่านแผนภูมิแท่ง โดยแผนภูมิแท่ง

เป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่าง แนวนอนของกราฟ และแนวตั้งของกราฟ

โดยมีข้อมูล 2 ชุดขึ้นไป มาแสดง  เช่น

 การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 แนวตั้งเป็นเนื้อที่ของป่าไม้  แนวนอน เป็น ภาค   และ

ข้อมูล พ.ศ. มี 2 ชุด คือ พ.ศ 2541 และ  พ.ศ. 2551

อ่านได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาคเหนือ มีเนื้อที่ป่าไม้   พ.ศ. 2541  จำนวน  73,057  ตารางกิโลเมตร

                             พ.ศ. 2551  จำนวน  95,154  ตารางกิโลเมตร

 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

      การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 

 
 

 

      การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

      การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 

 
 

      

      การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 

 
 

 

      การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง ปริมาตรและความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

    

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

     การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

     การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

 
 

 

     การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

     การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK