การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เป็นการนำความสัมพันธ์ ของข้อมูล มาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ  เช่น

การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

จากตาราง  มี  1.  ข้อมูลจำนวนปลา(ตัว) และ

                  2. เดือน ซึ่งมี 2 เดือน คือ มกราคม และ สิงหาคม ซึ่งมีข้อมูลปลา 4 ชนิด

เมื่อต้องการเขียน แผนภูมิเแท่ง เราให้

                   จำนวนตัว  เป็น  แนวตั้ง

                   เดือน ที่มีข้อมูล 2 จำนวนเป็น แกนนอน

เขียนแผนภูมิได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

    การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

    การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

    การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK