การอ่านกราฟเส้น

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การอ่านกราฟเส้น

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การอ่านกราฟเส้น

โดยอ่านค่าจากกราฟ เช่น

        การอ่านกราฟเส้น

    เมื่อต้องการหาค่า   พ.ศ 2548 ว่ามีประชากรเท่าไร

    ดูที่จุดตัด แกนนอน และแกนตั้ง

    แกนนอน  เราดูไปตามแนวเส้นตั้งฉากจาก  พ.ศ. 2548 (ตามเส้นสีแดง)

    แกนตั้ง ดูว่าเส้นที่ตั้งฉากกับแกนตั้ง ตัดกับ เส้นตั้งฉากกับแกนนอนที่ใดที่นั้นคือคำตอบ

    คำตอบที่ได้ คือ  พ.ศ. 2548   มีประชากร 62.4 ล้านคน

    ทำนองเดียวกัน  พ.ศ. 2550    มีประชากร   63 ล้านคน

  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การอ่านกราฟเส้น

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านกราฟเส้น

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

        การอ่านกราฟเส้น

        การอ่านกราฟเส้น    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านกราฟเส้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

    การอ่านกราฟเส้น

 

 
 

    

     การอ่านกราฟเส้น

 

 
 

 

     การอ่านกราฟเส้น

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การอ่านกราฟเส้น

        การอ่านกราฟเส้น

        การอ่านกราฟเส้น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

    การอ่านกราฟเส้น

 
 

 

    การอ่านกราฟเส้น 

 
 

 

    การอ่านกราฟเส้น 

 
 

 

    การอ่านกราฟเส้น  

 
 

 

    การอ่านกราฟเส้น 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK