การเขียนกราฟเส้น

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การเขียนกราฟเส้น

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การเขียนกราฟเส้น

โดยอ่านค่าจากข้อมูลที่กำหนดมาให้ เช่น

การเขียนกราฟเส้น

    เมื่อต้องการเขียนกราฟเส้นเรากำหนด

    วัน  เป็นแนวนอนของกราฟ

    อุณหภูมิ  เป็นแนวตั้งของกราฟ

    ทำให้ได้กราฟดังรูป

      การเขียนกราฟเส้น  

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การเขียนกราฟเส้น

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนกราฟเส้น

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

        การเขียนกราฟเส้น

        การเขียนกราฟเส้น    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การเขียนกราฟเส้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1  

 

                  กราฟแสดงผู้มีโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551

 

         การเขียนกราฟเส้น

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การเขียนกราฟเส้น    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การเขียนกราฟเส้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

                         กราฟแสดงการใช้น้ำประปาของโรงเรียนวัฒนา 

                        เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

       การเขียนกราฟเส้น

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การเขียนกราฟเส้น    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การเขียนกราฟเส้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

                         กราฟแสดงการใช้น้ำประปาของโรงเรียนวัฒนา 

                        เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2553

       การเขียนกราฟเส้น

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK