แบบฝึกหัดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น ป.6

 

แบบฝึกหัดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น ป.6

ในบทนี้เรามาทำความเข้าใจกับ การอ่าน และเขียน แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

การอ่าน และเขียนกราฟเส้น การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น ป.6

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ แผนภูมิวงกลม กราฟเส้น ป.6

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ป.6

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1   

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

          

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ป.6

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

การเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

    การอ่านกราฟเส้น    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การอ่านกราฟเส้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.                           

        การอ่านกราฟเส้น

 
 

 

        การอ่านกราฟเส้น

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    การเขียนกราฟเส้น    

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การเขียนกราฟเส้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.                           

 การเขียนกราฟเส้น

 
 

 

 
     
     
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.                           

       แผนภูมิรูปวงกลม

  แผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 

 
 

 

  การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK