แบบฝึกหัด ทบทวนการอ่าน

การเขียนแผนภูมิแท่ง ป.5

 

แบบฝึกหัด ทบทวนการอ่าน การเขียนแผนภูมิแท่ง

แผนภูมิแท่ง เป็นการใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ 

โดยให้ ความสูงและความยาว แทน จำนวนหรือปริมาณ แต่ละรายการ

โดยที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีความกว้างเท่ากัน

และเริ่มต้นจากแนวเดียวกัน 

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก การอ่านค่าของกราฟแท่ง และ เขียน

แผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กำหนดมาให้

แบบฝึกหัด ทบทวนการอ่าน การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทบทวนการอ่าน การเขียนแผนภูมิแท่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 การอ่านแผนภูมิแท่ง

การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

  

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวน การเขียนแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทบทวน การเขียนแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การเขียนแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 ทบทวน การเขียนแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

    การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
 

 

    การเขียนแผนภูมิแท่ง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK