แบบฝึกหัด แผนภูมิแท่ง

ที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน ป.5

 

แบบฝึกหัด แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

แผนภูมิแท่ง ที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนโดยใช้เส้นหยัก 

เพื่อลดการแสดงข้อมูลในช่วงเส้นหยักนั้น การย่นระยะของเส้นแสดง

จำนวนเหมาะกับข้อมูลที่มีค่ามาก หรือข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียงกัน

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดง

จำนวน จากข้อมูลที่กำหนดมาให้

แบบฝึกหัด แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แผนภูมิแท่งย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 
 

 

    แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 แผนภูมิแท่งย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 แผนภูมิแท่งย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

   แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 
     
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 แผนภูมิแท่งย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

   แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจำนวน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK