แบบฝึกหัด แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ป.5

 

แบบฝึกหัด แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เพื่อเป็นการเปรียบเทียบ ข้อมูลของสิ่งเดียวกันตั้งแต่สองชุดขึ้นไป

มาเขียนในที่เดียวกัน  และต้องระบุว่ารูปสี่เหลี่ยมแสดงข้อมูลชุดใด

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก อ่านและ เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

แบบฝึกหัด แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

    แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

    แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
 

 

  แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK