แบบฝึกหัด การเฉลี่ย ป.4

 

แบบฝึกหัด การเฉลี่ย ป.4

การหา การเฉลี่ย หาได้จาก ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด หารด้วย จำนวนชุดของข้อมูลนั้น

เช่น ผลการสอบ 5 ครั้ง มีคะแนนเป็น  10 , 9 ,  8 , 8 , 7

      การเฉลี่ยของคะแนนที่ทำได้ = ผลรวมจำนวนคะแนน ÷ จำนวนครั้งของการสอบ

                                       =  (10+9+8+8+7) ÷  5

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จากหาการเฉลี่ย จากจำนวนข้อมูลตัวเลข 

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การเฉลี่ย

เปิดดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ  คลิก ที่แถบแนวนอน

 

การเฉลี่ย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-5 การเฉลี่ย

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1 - 5    

  การเฉลี่ย     

 

  การเฉลี่ย 

 

  การเฉลี่ย

 

   การเฉลี่ย

 

   การเฉลี่ย

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

การเฉลี่ย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 - 10 การเฉลี่ย

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6 - 10    

  การเฉลี่ย     

 

  การเฉลี่ย 

 

  การเฉลี่ย

 

   การเฉลี่ย

 

   การเฉลี่ย

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK