แบบฝึกหัด สมการคือ

การแก้สมการ การเขียนสมการ ป.6 

 

แบบฝึกหัด สมการคือ การแก้สมการ การเขียนสมการ 

ในบทนี้เป็นการทบทวน แบบฝึกหัด สมการคือ ความหมายของสมการ การแก้สมการ

การเขียนสมการ การตรวจสอบคำตอบของสมการ และ โจทย์ปัญหาสมการ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด สมการคือ การแก้สมการ การเขียนสมการ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมการคือ การแก้สมการ การเขียนสมการ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

   สมการคือ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง สมการคือ  

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

      สมการคือ

 

 
 

 

     สมการคือ

 

 
 

 

     สมการคือ

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  สมการคือ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง สมการคือ  

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.    

 

    สมการคือ

 

 
 

 

  สมการคือ

 
 

 

 
 

      

 
 

    

 
 

   

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การแก้สมการ

     การแก้สมการ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3. เรื่อง การแก้สมการ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.    

    การแก้สมการ

  

 
 

 

    การแก้สมการ

 

 
 

 

    การแก้สมการ

 

 
 

 

    การแก้สมการ

 

 
 

 

    การแก้สมการ

 

 
 

 

    การแก้สมการ

 

 
 

 

    การแก้สมการ

     

 
 

 

    การแก้สมการ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4. เรื่อง การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.    

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

    

 
 

 

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

     

 
 

 

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา  

 
 

 

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

 
 

 

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

 
 

 

    การแก้สมการ โจทย์ปัญหา

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK