สมบัติการสลับที่ของการบวก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติการสลับที่ของการบวก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวก ป.6

โจทย์ปัญหา สมบัติการสลับที่ของการบวก

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   สมบัติการสลับที่ของการบวก

   สมบัติการสลับที่ของการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

 

       สมบัติการสลับที่ของการบวก

      

       สมบัติการสลับที่ของการบวก

 

      สมบัติการสลับที่ของการบวก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   สมบัติการสลับที่ของการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง สมบัติการสลับที่ของการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

 

       สมบัติการสลับที่ของการบวก      

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK