สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก ป.6

โจทย์ปัญหา สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

   สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

 

        สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

 

       

      สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

 

 

      สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

 

       สมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวก      

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK