สมบัติการแจกแจง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

สมบัติการแจกแจง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติการแจกแจง ป.6

โจทย์ปัญหา สมบัติการแจกแจง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติการแจกแจง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   สมบัติการแจกแจง

   สมบัติการแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง สมบัติการแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

 

       สมบัติการแจกแจง

 

       

      สมบัติการแจกแจง

 

 

      สมบัติการแจกแจง

 

 

      สมบัติการแจกแจง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   สมบัติการแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง สมบัติการแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

 

        สมบัติการแจกแจง      

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    สมบัติการแจกแจง

    สมบัติการแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.1-3.5 เรื่อง สมบัติการแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.5     

       สมบัติการแจกแจง      

 
 

 

       สมบัติการแจกแจง

 

 
 

 

      สมบัติการแจกแจง

 

 
 

 

    สมบัติการแจกแจง

 

 
 

   

    สมบัติการแจกแจง

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    สมบัติการแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3.6-3.10 เรื่อง สมบัติการแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.6-3.10     

 

       สมบัติการแจกแจง      

 

 
 

 

       สมบัติการแจกแจง

 

 
 

   

       สมบัติการแจกแจง

 

 
 

 

      สมบัติการแจกแจง

 

 
 

   

    สมบัติการแจกแจง

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    สมบัติการแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง สมบัติการแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

 

       สมบัติการแจกแจง  

   

 
 

 

       property 04 2 a2

 

 
 

   

       สมบัติการแจกแจง

 

 
 

 

      สมบัติการแจกแจง

 

 
 

   

    สมบัติการแจกแจง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    สมบัติการแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง สมบัติการแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

 

       สมบัติการแจกแจง    

 

 
 

 

       สมบัติการแจกแจง

 

 
 

   

       สมบัติการแจกแจง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK