หาผลลัพธ์โดยใช้ สมบัติการสลับที่

เปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่

การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง ป.6

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่

สมบัติการเปลี่ยนหมู่ สมบัติการแจกแจง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-4 เรื่องหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-4      

 

       หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

       

      หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 

      หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 

      หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5-8 เรื่องหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5-8     

 

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 

   หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 

   หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 

   หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง
      

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

   

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-11 เรื่องหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9-11     

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง      

 

 
 

 

 

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 
 

 

 

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 12-14 เรื่องหาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 12-14     

 

    หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง      

 

 
 

 

 

  หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 
 

   

 

   หาผลลัพธ์โดยใช้สมบัติการสลับที่ การเปลี่ยนหมู่ การแจกแจง

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK