แบบฝึกหัด ทศนิยมสองตำแหน่ง

ที่น้อยกว่าหนึ่ง ป.5

 

แบบฝึกหัด ทบทวน ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

ในบทนี้เรียนรู้ ทศนิยมสองตำแหน่ง ที่มีค่าน้อยกว่า 1 

จากรูปภาพ แล้ว อธิบายความหมายของรูปกับทศนิยม

เขียนเป็นตัวเลขทศนิยม และ เขียนทศนิยม เป็นตัวหนังสือ  

โดยมีทศนิยม สองตำแหน่ง  และ การเขียนตัวหนังสือเป็นทศนิยม

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง 

 
 

 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3    

  ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง 

 
     
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  ทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าหนึ่ง 

 
     
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK