แบบฝึกหัด การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย ป.5

 

แบบฝึกหัด การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

ค่าของจำนวนทศนิยมเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปกระจาย

เช่น  83.62  ค่าประจำหลักมีค่าดังนี้ 

8  อยู่ในหลักสิบ            มีค่า  80

3  อยู่ในหลักหน่วย         มีค่า  3

6  อยู่ในหลักส่วนสิบ       มีค่า  0.6

2  อยู่ในหลักส่วนร้อย      มีค่า  0.02

เขียนให้อยู่ในรูปกระจาย

=  80 + 3 + 0.6 + 0.02

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก  การเขียนทศนิยม สองตำแหน่งในรูปกระจาย

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
 

 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การเขียนทศนิยมในรูปกระจาย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  ค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลัก

 
     
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK