แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ

และเรียงลำดับทศนิยม ป.5

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

1. การเปรียบเทียบทศนิยม โดย เปรียบเทียบจำนวนเต็มหน้าทศนิยม

เช่น       95.4  และ    80.9    

จะได้ว่า   95      >     80

ดังนั้น     95.4   >     80.9

 

2. เมื่อตัวเลขหน้าทศนิยมเท่ากัน ต่อไปทำการเปรียบเทียบ

โดย เปรียบเทียบจำนวนเต็มหลังทศนิยม

เช่น         88.4     และ  88.9    

จะได้ว่า      0.4     <      0.9

ดังนั้น       88.4     >   80.9

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยม 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK