แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ

ทศนิยมสองตำแหน่ง ป.5

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

1. การเปรียบเทียบทศนิยม โดย เปรียบเทียบจำนวนเต็มหน้าทศนิยม

เช่น      65.40  และ  90.99    

จะได้ว่า  65      <     90

ดังนั้น     65.40  <    90.99

 

2. เมื่อตัวเลขหน้าทศนิยมเท่ากัน ต่อไปทำการเปรียบเทียบ

โดย เปรียบเทียบจำนวนเต็มหลังทศนิยม

เช่น      44.60  และ  44.99    

จะได้ว่า  0.60     <    0.99

ดังนั้น     44.60   <   44.99

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-3 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2-3     

  การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การเรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การเรียงลำดับทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  การเรียงลำดับทศนิยม 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การเรียงลำดับเทียบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  การเรียงลำดับทศนิยม 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6-10การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6-10     

 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 การเปรียบเทียบทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK