แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบทศนิยม

หนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง ป.5  

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

กับทศนิยมสองตำแหน่ง

เราสามารถเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง กับทศนิยมสองตำแหน่ง

ได้โดยทำทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

โดยเติมเลขศูนย์ ต่อท้ายลงไปได้ทันที แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

เช่น เปรียบเทียบ     8.9   กับ   8.99  

ทำทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

                        8.90   กับ   8.99 

โดยเติมเลขศูนย์ ต่อท้ายลงไปได้ทันที

จะได้  

                        8.90   <    8.99                

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

กับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูคำตอบ/วิธีทำได้ทันที

 

การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 

 

 
 

 

 การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 

 
 

 

  การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 

  การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
 

 

  การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเรียงลำดับทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

การเรียงลำดับทศนิยม 

 
 

 การเรียงลำดับทศนิยม

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การเรียงลำดับทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

การเรียงลำดับทศนิยม 

 
 

 การเรียงลำดับทศนิยม

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

decimal 04

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 การเรียงลำดับทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  การเรียงลำดับทศนิยม 

 
 

  การเรียงลำดับทศนิยม

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเรียงลำดับทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 การเรียงลำดับทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

  การเรียงลำดับทศนิยม

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 การเปรียบเทียบทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

  การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกับทศนิยมสองตำแหน่ง 

 
 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK