แบบฝึกหัด ความหมาย การอ่าน เขียน

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง ป.4

 

ความหมายของทศนิยม การอ่าน เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 

ในบทนี้เรียนรู้ จากรูปภาพ โดยสามารถเข้าใจความหมายของทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 และ อธิบายความหมายของรูปกับทศนิยม เขียนเป็นตัวเลขทศนิยม และ ตัวหนังสือ  

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

ความหมาย การอ่าน เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง ความหมาย การอ่าน เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำได้โดยการคลิก ที่แถบแนวนอน

 

ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความหมาย-อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

 

  ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความหมาย-อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

  เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

 

  เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3-4 ความหมาย-อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3-4     

  อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

 

 

  อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

  อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

 

  ความหมายทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

  

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK

การอ่าน-เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

การอ่าน-เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2-3 ความหมาย-อ่าน-เขียน-ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2-3     

  การอ่าน-เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  

  การอ่าน-เขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

  

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK