แบบฝึกหัด เศษส่วนที่เท่ากัน ป.5

 

แบบฝึกหัด เศษส่วนที่เท่ากัน

เศษส่วนที่เท่ากันเราสามารถหาได้จาก นำเศษส่วนนั้นมาคูณ หรือ หาร

ทั้งเศษและส่วน ด้วยจำนวนเต็ม เช่น 1/2 × 2/2 = 2/4

จะได้    1/2 =  2/4

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จาก เศษส่วนที่เท่ากัน

แบบฝึกหัด เศษส่วนที่เท่ากัน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  เศษส่วนที่เท่ากัน

  เศษส่วนที่เท่ากัน

  เศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  เศษส่วนที่เท่ากัน

 
 

 

  เศษส่วนที่เท่ากัน

 

 
 

 

  เศษส่วนที่เท่ากัน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เศษส่วนที่เท่ากัน

  เศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

   เศษส่วนที่เท่ากัน

 
 

    

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เศษส่วนที่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

เศษส่วนที่เท่ากัน

 
 

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK