แบบฝึกหัด การหาเศษส่วนที่เท่ากับ

เศษส่วนที่กำหนดให้ ป.5

 

แบบฝึกหัด การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

การหาเศษส่วนที่เท่ากันเราสามารถหาได้จาก นำจำนวนนับที่เท่ากัน

มาคูณ หรือ หาร ทั้งตัวเศษและตัวส่วน โดยจำนวนนับที่มาหารนั้น

ต้องหารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัว

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

แบบฝึกหัด การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัดเรื่องการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
 

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้  

 
 

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ทบทวนความหมายของเศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
 

 

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
 

 

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK