แบบฝึกหัด การหาเศษส่วนที่เท่ากับ

โดยการหารทั้งเศษและส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

เมื่อมีเศษส่วนที่กำหนดมาให้ เรานำจำนวนนับ มาหารทั้งเศษและส่วน

และหารลงตัวเราจะได้ เศษส่วนที่มีค่าเท่ากับ จำนวนที่เป็นค่าเริ่มต้น

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก

การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

แบบฝึกหัด การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด

เรื่องการหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

 
 

 

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

 

 
 

 

 การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน

  

 
 

  

  การหาเศษส่วนที่เท่ากับโดยการหารทั้งเศษและส่วน  

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK