แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วน

ที่ตัวส่วนเท่ากัน ป.5

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

เมื่อมีเศษส่วนที่กำหนดมาให้นำมาเปรียบเทียบกัน โดยที่ตัวส่วนเท่ากัน

เราสามารถนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้ทันที และตัวเศษใดมากกว่า

เศษส่วนจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า ทำนองเดียวันสามารถ เรียงลำดับ

เศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

  เรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

  

 
 

 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

 
 

 

 
 

  

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK