แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วน

ที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ป.5

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เมื่อเปรียบเทียบเศษส่วน โดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน เราต้องทำตัวส่วน

ให้เท่ากันก่อน แล้วจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบ 

ถ้าตัวเศษที่มากย่อมมีค่ามากกว่า 

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

    

 
 

   

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

   

 
 

 

   การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

   การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

 

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

  

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 

 
 

  

    การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK