แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ

เศษส่วน ป.5

 

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน

เมื่อเปรียบเทียบเศษส่วน หรือ เรียงลำดับเศษส่วน

-  ตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบได้ทันที

   ตัวส่วนที่มีค่ามาก ย่อมมากกว่า

- ตัวส่วนไม่เท่ากัน เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน

  แล้วจึงนำตัวเศษมาเปรียบเทียบ ถ้าตัวเศษที่มากย่อมมีค่ามากกว่า

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน

แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่องการเปรียบเทียบ เรียงลำดับ เศษส่วน

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การเปรียบเทียบ เศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเปรียบเทียบ เศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

    การเปรียบเทียบ เศษส่วน

    

 
 

   

    การเปรียบเทียบ เศษส่วน

    

 
 

 

  การเปรียบเทียบ เศษส่วน

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

  เรียงลำดับ เศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรียงลำดับ เศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    เรียงลำดับ เศษส่วน

 

 
 

 

    เรียงลำดับ เศษส่วน

 

 
 

  

    เรียงลำดับ เศษส่วน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเปรียบเทียบ เศษส่วน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรียงลำดับ เศษส่วน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    การเปรียบเทียบ เศษส่วน

 
 

    เรียงลำดับ เศษส่วน

 
 

  

    เรียงลำดับ เศษส่วน

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK