แบบฝึกหัด การเขียนเศษส่วน

ให้อยู่ในรูปจำนวนนับ ป.5

 

แบบฝึกหัด การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

เศษส่วนที่มีตัวเศษ เป็นจำนวนนับ และตัวส่วนหารตัวเศษได้ลงตัว

เศษส่วนนั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนนับได้

เช่น  12/2   =  6    ;  20/5  =  4    ;      18/9  =  2 

      36/12  =  3   ;   66/3  =  22  ;  100/25  =  4

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

แบบฝึกหัด การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด 

เรื่อง การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

สามารถเปิดโดยการคลิก ที่แถบแนวนอนเพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ

ได้ทันที

 

 

  การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

  การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

 

  การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

 

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

    

 
 

 

 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปจำนวนนับ  

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK