แบบฝึกหัด

การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วน 3 ส่วน 4 ส่วนเท่ากัน ป.4  

 

แบบฝึกหัด การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วน 3 ส่วน 4 ส่วนเท่ากัน

การแบ่งรูป เป็น 2 ส่วนเท่ากัน คือ การขีดเส้นแบ่งให้รูปมีพื้นที่เป็นสองรูปเท่าๆกัน

ในทำนองเดียวกันเราก็สามารถแบ่งรูปเป็น 3 ส่วน และ 4 ส่วน ได้เท่าๆกัน

การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วน 3 ส่วน 4 ส่วนเท่ากัน

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วน 3 ส่วน 4 ส่วนเท่ากัน

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วน 3 ส่วน 4 ส่วนเท่ากัน

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

 การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  การแบ่งรูปเป็น 2 ส่วนเท่ากัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

  การแบ่งรูปเป็น 3 ส่วนเท่ากัน

 

 

 

 

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

การแบ่งรูปเป็น 4 ส่วนเท่ากัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การแบ่งรูปเป็น 4 ส่วนเท่ากัน

     

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การแบ่งรูปเป็น 4 ส่วนเท่ากัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK