แบบฝึกหัด

ความหมายของเศษส่วน  1/2, 1/3,1/4 ป.4  

 

แบบฝึกหัด ความหมายของเศษส่วน  1/2, 1/3,1/4

ความหมายของเศษส่วน

เมื่อรูปสี่เหลี่ยม 1 รูป แบ่งเป็น 2 ส่วนเท่าๆกัน แต่ละส่วนเป็น 1 ใน 2 ของรูป

1 ใน 2 เขียนแทนด้วย ½ อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง

โดย 1 เป็นตัวเศษ  2 เป็นตัวส่วน

ในทำนองเดียวกัน ความหมาย 1/3 ,  1/4 เป็นดังรูป

ความหมายของเศษส่วน  1/2, 1/3,1/4

ในบทนี้เป็นการเรียนรู้จาก ความหมายของเศษส่วน  1/2, 1/3,1/4

 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ความหมายของเศษส่วน  1/2, 1/3,1/4

สามารถดูคำตอบ/วิธีทำโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน

 

ความหมายของเศษส่วน  1/2

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 ความหมายของเศษส่วน  1/2

     

 เฉลยคำตอบข้อ 1     

  ความหมายของเศษส่วน  1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความหมายของเศษส่วน  1/3

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 ความหมายของเศษส่วน  1/3

     

 เฉลยคำตอบข้อ 2    

 

  ความหมายของเศษส่วน  1/3

 

 

 

 

 
   
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

ความหมายของเศษส่วน  1/4

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 ความหมายของเศษส่วน  1/4

     

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  ความหมายของเศษส่วน  1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK