แบบรูปของจำนวน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

 

แบบรูปของจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวน

แบบรูปที่มีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น และ แบบรูปที่มีความสัมพันธ์ลดลง

และ โจทย์ แบบรูปของจำนวน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  แบบรูปของจำนวน

  แบบรูปของจำนวน

  แบบรูปของจำนวน

  แบบรูปของจำนวน

  แบบรูปของจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  แบบรูปของจำนวน

  แบบรูปของจำนวน

  แบบรูปของจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK