แบบรูปของจำนวน เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

แบบรูปของจำนวน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวน

การหาแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง และแบบรูปที่มีการเชื่อมโยงอย่างมีเงื่อนไข

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  แบบรูปของจำนวน

 

 

  แบบรูปของจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    แบบรูปของจำนวน         

    แบบรูปของจำนวน

 

 

    แบบรูปของจำนวน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.     

    แบบรูปของจำนวน      

 

 

    แบบรูปของจำนวน 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.     

    แบบรูปของจำนวน  

    แบบรูปของจำนวน     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 5     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 6 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 6     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 8 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 8     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   แบบรูปของจำนวน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 11 เรื่อง แบบรูปของจำนวน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 11     

    แบบรูปของจำนวน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK