แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

เป็นการหาแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้น ว่ามีการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรและ หาจำนวนถัดไป

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      pattern 02 2 a3

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

      แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK