แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

เป็นการหาแบบรูปที่มีการลดลง ว่ามีการลดลงทีละเท่าไรและ หาจำนวนถัดไป

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

      แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

      แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

      แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

       แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

       แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

    แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

    pattern 02 2a3

 
 

     

    แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
 

     

    แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

   แบบรูปของจำนวนที่ลดลง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น

 

 
 

   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น  

 
 

     

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK