แบบรูปของทศนิยม เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

แบบรูปของทศนิยม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของทศนิยม

การหาแบบรูปที่มีการเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง ของทศนิยม

และพิจารณาความสัมพันธ์ในแบบรูปของทศนิยม

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ

อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของทศนิยม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

แบบรูปของทศนิยม

แบบรูปของทศนิยม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง แบบรูปของทศนิยม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

  แบบรูปของทศนิยม

 
 

 

  แบบรูปของทศนิยม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK