แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.4

แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ   

 แบบรูป เป็นความสัมพันธ์ของแบบรูป ทั้งเรขาคณิตและรูปแบบอื่นๆ

  ตัวอย่าง 1 ในรูป มีวงกลม สามเหลี่ยมสลับกัน  วิธีคิดดูจากความสัมพันธ์ต่อเนื่องดังรูป

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

  

  ตัวอย่างที่ 2 ในรูปมี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม สลับกันไปต่อเนื่อง

   เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของแบบรูปแก้ปัญหาได้ตามรูป        

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 

แบบฝึกหัด แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

ที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

 

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-8 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1   

แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 
 

 

 
 

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  แบบรูปของรูปเรขาคณิต

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 9-15 แบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆ

 

  เฉลยคำตอบข้อ 9-15 

แบบรูปของรูปเรขาคณิต

 
 

 

 
 

  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK