การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

 

การอ่านแผนภูมิแท่ง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

เป็นทำความเข้าใจการอ่านค่าจาก การอ่านแผนภูมิแท่ง และ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

       การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

      การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

     การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

   การอ่านแผนภูมิแท่ง  

 

 
 

 

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

   การอ่านแผนภูมิแท่ง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่ง

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

   การอ่านแผนภูมิแท่ง  

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
 

 

    การอ่านแผนภูมิแท่ง

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK